Thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 20/05/2019 Lượt xem: 3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

Theo đó, phụ phẩm cây trồng là nguyên liệu phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động chăm sóc, thu hoạch, sơ chế sản phẩm của cây trồng tại khu vực canh tác cây trồng. Xử lý phụ phẩm cây trồng là việc sử dụng giải pháp công nghệ hoặc biện pháp kỹ thuật phù hợp để sử dụng phụ phẩm cây trồng hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường và lan truyền sinh vật gây hại.

Phụ phẩm cây trồng được thu gom, phân loại theo mục đích sử dụng; không để lẫn với bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón; đất, đá và các tạp chất vô cơ khác. Việc thu gom, vận chuyển phụ phẩm cây trồng không được làm ảnh hưởng đến giao thông, nguồn nước sinh hoạt, thủy lợi và không gây ô nhiễm môi trường. Việc thu gom phụ phẩm cây trồng trong vùng công bố dịch hại thực vật thực hiện theo quy định của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Theo dự thảo, phụ phẩm cây trồng được xử lý như sau: 1- Cày vùi hoặc phay; 2- Ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống; 3- Vùi trong hố đa năng hoặc che tủ gốc cây trồng; 4- Ủ truyền thống để làm phân bón hữu cơ truyền thống; 5- Các giải pháp, biện pháp xử lý khác. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình xử lý phụ phẩm cây trồng. Việc xử lý phụ phẩm cây trồng trong vùng công bố dịch hại thực vật phải được thực hiện theo quy định của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Về sử dụng phụ phẩm cây trồng, dự thảo nêu rõ, khuyến khích sử dụng phụ phẩm cây trồng làm nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi; sản xuất phân bón hoặc làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. Phụ phẩm cây trồng được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm, hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo