Tạm dừng kinh doanh các cơ sở lưu trú du lịch vi phạm các điều kiện kinh doanh
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 22/04/2019 Lượt xem: 91

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2371/UBND-SDL ngày 13-4-2019, chỉ đạo các sở, ngành chức năng tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan đến việc cấp phép các điều kiện hoạt động của cơ sở lưu trú du lịch trước và sau khi đi vào hoạt động, đảm bảo các cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và an toàn cho du khách.

Cụ thể, giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật đối với các loại hình cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) theo quy định; trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch, Sở Du lịch có văn bản gửi các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất và công bố thông tin các CSLTDL không đảm bảo chất lượng phục vụ khách, mạo nhận hạng sao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho tổ chức, cá nhân về các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017.

Sở Xây dựng có trách nhiệm giám sát và phối hợp UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra các dự án xây dựng CSLTDL nhằm đảm bảo việc xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng được cấp theo Quy chế Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29-10-2018 của UBND thành phố. UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện đầy đủ công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của các CSLTDL trên địa bàn thành phố trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, Sở Xây dựng có văn bản thông báo đề nghị các ngành, địa phương liên quan như Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường... xem xét trong việc cấp các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lưu trú có liên quan. Đối với các CSLTDL không bổ sung hoàn thiện, Sở Xây dựng kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm ngừng kinh doanh ngành nghề lưu trú du lịch ngắn ngày cho đến khi đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, công bố và thông tin công khai các cơ sở lưu trú du lịch chưa thực hiện thủ tục nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng cho các ngành, đơn vị liên quan và du khách được biết.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát và yêu cầu các CSLTDL thuộc phân cấp quản lý trước khi hoạt động phải hoàn thành các thủ tục cấp phép, đảm bảo các điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp tuyên truyền, phổ biến cho tổ chức, cá nhân về các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017 khi hướng dẫn thủ tục môi trường; công bố và thông tin công khai các CSLTDL chưa đảm bảo thủ tục môi trường theo quy định.

Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc cấp phép, kiểm tra và giám sát các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự...của các CSLTDL trên địa bàn thành phố, đảm bảo các CSLTDL khi đi vào hoạt động phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các ngành liên quan kiểm tra giám sát hoạt động của các CSLTDL, đề nghị tạm dừng kinh doanh ngành nghề đã cấp trong trường hợp các CSLTDL vi phạm các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao Ban Quản lý an toàn thực phẩm có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến cho tổ chức, cá nhân về các điều kiện, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đối với các CSLTDL có phục vụ ăn uống; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầy đủ các quy định an toàn thực phẩm tại các CSLTDL có phục vụ ăn uống; đồng thời công bố và cung cấp thông tin các CSLTDL có phục vụ ăn uống nhưng không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm công khai trên các phương tiện truyền thông theo quy định.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các công trình CSLTDL xây dựng sai giấy phép đã cấp hoặc công trình chuyển đổi công năng sang kinh doanh lưu trú du lịch như: khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, nhà có phòng ở cho khách du lịch thuê... không đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, thủ tục về môi trường đối với các CSLTDL trên địa bàn thuộc phân cấp quản lý trước khi hoạt động và trong quá trình hoạt động.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo