Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và UBND thành phố
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 11/01/2019 Lượt xem: 58

Ngày 9-1, UBND thành phố ban hành văn bản số 186/UBND -TH về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và UBND thành phố.

Về việc thực hiện các văn bản ý kiến chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố... UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, UBND các quận huyện kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng của nhiệm vụ, công việc; khẩn trương khắc phục tình trạng chậm triển khai văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời, Văn phòng UBND thành phố (các phòng chuyên môn) tăng cường đôn đốc, theo dõi về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao; định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố. 

Về việc thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố... UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, UBND các quận huyện tập trung chuẩn bị các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố; chủ động thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình các đề án theo kế hoạch. Khi xin rút đề án khỏi Chương trình công tác hoặc điều chỉnh tiến độ đã đăng ký phải giải trình rõ lý do, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố; không đăng ký lại đối với các đề án đã rút khỏi chương trình. Văn phòng UBND thành phố (các phòng chuyên môn) theo dõi, thống kê chi tiết kết quả thực hiện Chương trình công tác đối với từng đơn vị, hàng tháng báo cáo tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ.

UBND thành phố yêu cầu tất cả hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố (kể cả hồ sơ phục vụ các cuộc họp) phải có chữ ký của ngưởi có đủ thẩm quyền, đóng dấu theo thể thức quy định (không đóng dấu treo), các văn bản khác đính kèm có liên quan, trình đúng thời hạn yêu cầu. Văn phòng UBND thành phố (các phòng chuyên môn) kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu trong quá trình tiếp nhận, xử lý; không trình UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với các hồ sơ do các sở ban ngành, UBND các quận huyện trình không đảm bảo các yêu cầu trên.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo