500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 179: Cần có những biện pháp như thế nào để bảo tồn văn hóa của cư dân ven biển trong thời kỳ hội nhập?]
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 07/01/2019 Lượt xem: 4

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG0236 1022
Kính thông tin đến Quý anh/chị 500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 179: Cần có những biện pháp như thế nào để bảo tồn văn hóa của cư dân ven biển trong thời kỳ hội nhập?]

Để bảo tồn và phát huy được những giá trị văn hóa biển của cộng đồng cư dân duyên hải Việt Nam cần có những biện pháp đồng bộ. Trong đó, một vấn đề hết sức quan trọng được đặt ra là cần có những chủ trương, chính sách phù hợp ở tầm vĩ mô của Nhà nước, nhằm mang đến những kết quả mang tính đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho sự bảo tồn và phát triển của văn hóa truyền thống. Ngoài ra, việc đề cao những giá trị văn hóa truyền thống, tôn trọng tự do tín ngưỡng, trân trọng những sắc thái riêng của mỗi cộng đồng cư dân là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong cuộc sống hiện đại. Khi mà nhu cầu văn hóa của người dân tăng lên thì những di tích và sinh hoạt văn hóa sẽ từng bước được khôi phục và mở rộng.
Vấn đề đầu tiên cần phải lưu ý là việc bảo tồn những di tích văn hóa vật thể, như đền, chùa, đình, miếu, nhà thờ... ở khu vực ven biển. Những di tích đã tồn tại từ trước cần được bảo vệ, tu sữa. Những di tích đã được tu sửa cần phải được duy tu, chăm sóc thường xuyên. Những di tích được phục hồi dựa trên cơ cở cũ cần bảo đảm giữ được bản sắc vốn có.
Đối với những giá trị văn hóa phi vật thể, việc bảo tồn trước tiên cần khai thác, sưu tầm những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nghệ thuật... đang có nguy cơ bị mai một. Các hoạt động kiểm kê, ghi chép cần được tiến hành bằng mọi phương tiện phù hợp để khi có điều kiện thì có thể phục hồi lại được một cách chính xác.
Như vậy, bằng việc “xã hội hóa” công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của vùng ven biển Việt Nam, khi người dân thực sự coi việc giữ gìn, tu tạo các di tích, duy trì và phát triển các sinh hoạt văn hóa là của chính mình, phục vụ cho nhu cầu tâm linh, đời sống nội tâm của chính họ, thì những người dân này sẽ trở thành chủ thể tích cực, có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để xây dựng, tổ chức đời sống văn hóa một cách hiệu quả nhất.

Tài liệu tham khảo: 500 câu Hỏi Đáp về biển, đảo Việt Nam (Nhà xuất bản Thông tấn).
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG tiếp tục đăng tải Hỏi Đáp khác của 500 câu hỏi về biển, đảo Việt Nam.
Chi tiết các câu hỏi – trả lời khác, Quý anh/chị vui lòng liên hệ: TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG0236 1022 (cước điện 200đ+/phút, KHÔNG THU PHÍ PHỤC VỤ)

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo