Đề xuất về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 06/12/2018 Lượt xem: 4

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí.

Dự thảo nêu rõ đối tượng huấn luyện gồm:  Nhóm 1, bao gồm người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương; cấp phó người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí.

Nhóm 2, bao gồm: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc.

Nhóm 3, bao gồm người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở.

Dự thảo cũng đề xuất nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí (trừ Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG và Cửa hàng LPG) như sau:

Đối với nhóm 1: Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí; các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Đối với nhóm 2:  Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng đối với cơ sở kinh doanh khí; giới thiệu về cơ sở kinh doanh khí và các loại thiết bị trong cơ sở: tóm tắt Quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh khí; giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn;

Đối với nhóm 3: Khái niệm và phân biệt các loại khí; các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng khí, quy định về an toàn liên quan đến người lao động; các quy trình ứng cứu khẩn cấp; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố, tai nạn; sơ cứu người bị tai nạn; sử dụng, bảo quản, kiểm tra thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố trong cơ sở kinh doanh khí; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo trong tình huống khẩn cấp...

Người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành đó.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí trên địa bàn quản lý.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo