Hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 15/05/2018 Lượt xem: 6

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Theo dự thảo, diễn viên không sử dụng thuốc lá trong các trường hợp sau: a- Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 13 của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này; b- Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá; c- Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em; d- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Diễn viên chỉ được sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật theo quy định.

Diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu và tác phẩm điện ảnh nhằm mục đích nghệ thuật bao gồm các trường hợp sau: a- Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật; b- Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; c- Các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật.

Khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.

Trường hợp phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì việc phổ biến phim phải bảo đảm một trong các yêu cầu như sau: a- Được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi phù hợp. Việc phân loại phim dựa vào các tiêu chí quy định; b- Có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo