Đề xuất về phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 22/02/2018 Lượt xem: 4

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Ảnh minh họa


Dự thảo Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bao gồm: Phí sử dụng dịch vụ lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài sử dụng nguồn phóng xạ tại Việt Nam khi sử dụng dịch vụ lưu giữ nguồn phóng xạ phải nộp phí theo quy định. Tổ chức thu phí là Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân và Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

Theo dự thảo, Biểu mức thu phí sử dụng dịch vụ lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng được đề xuất như sau:

TT

Ứng dụng nguồn

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 1

Têta Becơren

(TBq)

10.000.000

2

Lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 2

01 nguồn

40.000.000

3

Lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 3

01 nguồn

20.000.000

4

Lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 4

01 nguồn

15.000.000

5

Lưu giữ nguồn phóng xạ nhóm 5

01 nguồn

10.000.000

Trường hợp lưu giữ từ 2 nguồn phóng xạ trở lên, mức thu phí được tính như sau: Từ 2 đến 3 nguồn phóng xạ thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định tại Biểu trên; từ 4 đến 5 nguồn phóng xạ thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định tại Biểu trên; từ 6 nguồn phóng xạ trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định tại Biểu trên.

Về quản lý và sử dụng phí: Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc cung cấp dịch vụ lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước được để lại 80% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ việc cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 20% vào ngân sách nhà nước.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo