Đường phố mang tên danh nhân: Đỗ Đăng Đệ 15/10/2019

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 273: Những bằng chứng nào cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa cư dân Việt cổ với biển?] 14/10/2019

Đường phố mang tên danh nhân: Ngô Huy Diễn 11/10/2019

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 272: Tâm thức về biển của người Việt Nam được phản ánh qua những huyền thoại, truyền thuyết như thế nào?] 10/10/2019

Đường phố mang tên danh nhân: Lê Quang Hòa 09/10/2019

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 271: Luật biển Việt Nam 2012 quy định những nhiệm vụ mà lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển phải thực hiện như... 08/10/2019

Đường phố mang tên danh nhân: Vũ Lăng 07/10/2019

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 270: Luật Biển Việt Nam 2012 xác định những ngành kinh tế biển nào cần ưu tiên tập trung phát triển?] 04/10/2019

Đường phố mang tên danh nhân: Trần Văn Trứ 03/10/2019

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 269: Trong Luật Biển Việt Nam 2012, Nhà nước Việt Nam đã đề ra những nguyên tắc gì để phát triển kinh tế biển?] 02/10/2019
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo