500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 138: Ngư trường Vịnh Bắc Bộ có sự phân bố luồng cá ra sao ?] 17/08/2018

Đường phố mang tên danh nhân: Nguyễn Đình Trân 16/08/2018

Thắng cảnh và di tích: Thành An Hải 15/08/2018

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 137: Các ngư trường chính trên vùng biển Việt Nam được phân chia như thế nào?] 14/08/2018

Đường phố mang tên danh nhân: Hoàng Văn Hòe 13/08/2018

Những mốc son lịch sử: Chiến thắng Cấm Dơi (8-1972) 10/08/2018

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 136: Vùng biển miền Trung Việt Nam mang lại những nguồn lợi kinh tế nào?] 09/08/2018

Đường phố mang tên danh nhân: Mẹ Hiền 08/08/2018

Thắng cảnh và di tích: Tháp Bằng An 07/08/2018

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 135: Vùng biển, đảo Việt Nam có nguồn lợi sinh vật biển như thế nào?] 06/08/2018


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo