Vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt đến 200 triệu đồng 14/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, trong đó vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn...

Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn 14/05/2018

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 491/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội 14/05/2018

Các mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc ứng dụng...

Tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học 11/05/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá tổng thể hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học đang hoạt động trên địa bàn hoặc thuộc phạm vi quản lý.

Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 11/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Quy định việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 11/05/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Phải cắt hàng loạt điều kiện kinh doanh giáo dục 11/05/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh như thành lập trường phải phù hợp quy hoạch, “đủ nguồn lực tài chính”, hay “đủ đồ dùng cá nhân cho mỗi trẻ em”, “thuận lợi cho trẻ...

Quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án PPP 11/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa 10/05/2018

Phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là 3 triệu đồng 10/05/2018

Theo quy định của Bộ Tài chính, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đối với trường hợp cấp mới là 3.000.000 đồng/giấy phép;...

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo