Đề xuất mới về chính sách với CBCCVC ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn 03/10/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn để...

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 03/10/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế. Trong đó, Bộ đề xuất các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 sửa đổi, bổ...

Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng 03/10/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Kiểm soát chi nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi 03/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu...

Sẽ bãi bỏ quy định về chụp ảnh thuê bao di động 02/10/2018

Bộ TT&TT đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Trong lần sửa đổi này không đề cập đến vấn đề...

"Không được ép buộc học sinh mua sách tham khảo" 02/10/2018

Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT quy định: "Giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, sách giáo khoa trong các xuất bản phẩm tham khảo để kiểm tra,...

Quy định về chữ ký số và chứng thư số 02/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 01/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bảo đảm lộ trình thu phí tự động không dừng 01/10/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017.

Lấy ý kiến của trẻ em khi xây dựng văn bản về trẻ em 01/10/2018

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo