Đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm (sửa đổi) 06/05/2019

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm (sửa đổi) nhằm tạo động lực mở rộng hơn nữa thị trường bảo hiểm, tăng độ bao phủ của bảo hiểm và tăng tính an toàn, bền vững...

Sửa quy định về công tác tàng thư căn cước công dân 04/05/2019

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-BCA quy định về công tác tàng thư căn cước công dân.

Đề xuất về thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân 04/05/2019

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân.

Tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân qua dịch vụ công trực tuyến 04/05/2019

Đây là quy định mới được đề xuất bổ sung tại dự thảo Thông tư do Bộ Công an soạn thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số...

Chế độ, chính sách đối với vận động viên thể thao thành tích cao 03/05/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Bộ Tài chính công bố bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới 03/05/2019

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-BTC quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/4/2019, bãi bỏ các Quyết định 149/QĐ-BTC,...

Những chính sách, pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 5-2019 03/05/2019

Học sinh không được bình luận ảnh hưởng xấu đến nhà trường trên mạng; tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự, ô-tô dưới 20 năm được áp tiêu chuẩn khí thải mới; Đơn giản hóa điều kiện...

Nhiều điểm mới trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) 02/05/2019

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) với nhiều nội dung quan trọng như: Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; bổ sung...

Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố 02/05/2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 475/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố 02/05/2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo