Chính phủ xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức 07/08/2018

Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào quý 3 năm 2018.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến quặng thiếc, wolfram, antimon 06/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

Rượu, bia, thuốc lá nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 06/08/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Dự thảo Nghị định 86 mới: Không có quy định xe hợp đồng điện tử phải gắn mào 06/08/2018

Bộ GTVT vừa chính thức trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nội dung dự...

Đề xuất quy định năng lực người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng giáo viên 06/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm...

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng 06/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng.

Đề xuất nâng mức khí thải, đánh dấu xe không đủ tiêu chuẩn 06/08/2018

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa hoàn thanh dự thảo phương án kiểm tra khí thải xe ô tô, đề xuất tăng kiểm soát khí thải lên mức 2.

Nghị quyết: Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 03/08/2018

Ngày 12-7-2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ký ban hành Nghị quyết số 176/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa IX. Toàn văn...

Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp 03/08/2018

Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo...

Đề xuất xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 03/08/2018

Việc xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo hướng giảm thiệt hại tối đa cho nhà nước và gắn trách nhiệm của Quỹ bảo lãnh tín dụng và các bên liên quan trong việc thu hồi khoản trả...


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo