Từ 1/7, nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 9 triệu đồng/tháng 29/06/2013

Theo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, từ 1/7/2013, cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương,...

Từ 1/7/2013, tăng lương cơ sở lên 1.150.000 đồng/tháng 29/06/2013

Từ ngày 1/7/2013, lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng/tháng (tăng 9,5%) so với mức 1.050.000 đồng/tháng hiện đang áp dụng.

Thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 29/06/2013

Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi...

Bán lẻ thuốc lá phải đáp ứng 5 điều kiện 29/06/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, trong đó quy định điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ 29/06/2013

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/6 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với cá...

Hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội (có hiệu... 28/06/2013

Ngày 09/05/2013, Liên bộ thông tin truyền thông, bộ quốc phòng và bộ công an đã ký ban hành Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô...

Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân cận nghèo (có hiệu lực từ ngày 28/06/2013) 28/06/2013

Ngày 06/05/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ...

Kiểm định viên chất lượng giáo dục phải có bằng thạc sĩ (có hiệu lực từ ngày 28/06/2013) 28/06/2013

Ngày 14/05/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT quy định Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 28/06/2013

Tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6, Chính phủ ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh...

Quy hoạch phân khu cần khai thác tối đa cây xanh sẵn có tại địa phương (có hiệu lực từ ngày 27/06/2013) 27/06/2013

Ngày 13/05/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BXD về việc hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo