Hướng dẫn tái cơ cấu DNNN để chuyển thành Cty cổ phần 16/05/2018

Doanh nghiệp nhà nước thực hiện tái cơ cấu để chuyển thành công ty cổ phần là các doanh nghiệp thuộc danh mục Nhà nước cần nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần khi cổ phần hóa theo quyết định của Thủ...

Xây dựng Nghị định về tổ hợp tác 16/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP xây dựng Nghị định về tổ hợp tác.

Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam 16/05/2018

Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên có đủ điều kiện, năng lực, bản lĩnh, kỹ năng...

Khẩn trương triển khai sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế 15/05/2018

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có chỉ thị yêu cầu Tổng cục Thuế triển khai ngay việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc tỉnh, thành phố trực...

Đề xuất về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 15/05/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh 15/05/2018

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Từ 1/7: Điều chỉnh giá 40 dịch vụ bảo hiểm y tế 15/05/2018

Trong tháng 5 này, cơ quan chức năng sẽ ban hành Thông tư sửa đổi, điều chỉnh khoảng 40 giá dịch vụ y tế. Theo đó, giá khám chữa bệnh sẽ giảm, giá giường bệnh tăng.

Đại học sẽ có 3 cấp 14/05/2018

Cơ cấu tổ chức của đại học được quy định theo hướng của mô hình đại học đa lĩnh vực phù hợp với thông lệ quốc tế; dự kiến sẽ được tổ chức thành 03 cấp là cấp đại học (University), cấp trường và tương...

Bộ Y tế đề xuất danh mục thuốc sản xuất trong nước 14/05/2018

Sử dụng tem đối với sản phẩm rượu 14/05/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo