Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019 11/02/2019

Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; thời gian tập sự đối với giáo viên trường công...

Thủ tướng chỉ thị về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài 01/02/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 5/10/2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp...

Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán 2019 01/02/2019

Ngân hàng Nhà nước đã có Công điện số 01/CĐ-NHNN về việc đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán 2019.

Xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ 01/02/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bảo vệ học sinh tránh nguy cơ bị xâm hại, bạo lực 31/01/2019

Công tác xã hội trong trường học giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng để người học tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng tạm thời về tâm lý, phát huy tiềm năng, năng lực học tập của bản...

Quy định mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến 31/01/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 31/01/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

NGHỊ QUYẾT: Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/01/2019

Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ký ban hành Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thông qua tại kỳ họp...

Phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo 31/01/2019

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025 với mục tiêu Phát triển đa dạng các loại vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng yêu...

Điều kiện góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng 31/01/2019

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 51/2018/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo