Đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 09/05/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Từ 1/7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng 09/05/2019

Đây là nội dung Bộ Giao thông vận tải quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về việc ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch 08/05/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để nghiên cứu khoa học 08/05/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên...

Sửa quy định về tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 08/05/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm...

Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 07/05/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ 07/05/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Đề xuất mới về kiểm tra chấp hành pháp luật của lực lượng Quản lý thị trường 07/05/2019

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt 07/05/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Đề xuất mới về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội 06/05/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo