Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/05/2012

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được quy định cụ thể như sau:

Điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/05/2012

UBND thành phố thông báo điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

Mức thu lệ phí mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ 22/05/2012

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 21/05/2012

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012.

Chính sách mới thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bác sĩ, bác sĩ nội trú 17/05/2012

Ngày 04 tháng 5 năm 2012, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 4071-QĐ/TU về việc ban hành Kế hoạch “tuyển chọn và đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất...

Quy định giá đất tái định cư các khu dân cư 15/05/2012

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định quy định giá đất tái định cư hộ chính tại các khu dân cư: Vệt khai thác quỹ đất ven sông Cẩm Lệ, Khu dân cư Đông Phước, quận Cẩm Lệ, Khu dân cư Nam Bắc Mỹ An,...

Tạm thời chưa thu thuế GTGT của tháng 4, 5 và 6-2012 15/05/2012

Bộ Tài chính vừa có Công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạm thời chưa thu thuế GTGT đối với số thuế phải nộp của tháng 4, 5 và 6-2012 của các doanh nghiệp (DN) đang thực...

Quy định mức phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố, thôn 12/05/2012

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản quy định mức phụ cấp hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách tại tổ dân phố, thôn. Theo đó, bí thư chi bộ đảng (dân cư), tổ trưởng tổ dân phố, bí...

Người khuyết tật được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch 12/05/2012

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. Theo Nghị định 28, người khuyết tật tự tạo việc làm, hộ gia...

Giá đất tái định cư hộ chính KDC ĐT 605, KDC Phan Bá Phiến và đường Cao Xuân Dục 12/05/2012

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định giá đất tái định cư hộ chính tại một số khu dân cư cụ thể như sau:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo