Phân loại 10 loại hình công trình thủy lợi 18/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Trong đó, quy định chi tiết 10 loại hình công trình thủy lợi.

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu 18/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, trong đó quy định miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu.

Tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp 18/05/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.

Đề xuất đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị 18/05/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin 18/05/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế xăng dầu lên kịch khung 4.000 đồng/lít 17/05/2018

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, thuế xăng sẽ tăng kịch khung, tức 4.000 đồng/lít.

Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống tại các tổ chức tín dụng 17/05/2018

Ngày 15/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3436/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu...

Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước 17/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Quy định trình độ chuyên môn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 17/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ 16/05/2018

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo