Triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 13/08/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 987/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018. Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ,...

Đề xuất sửa Luật Giao thông đường bộ liên quan đến vấn đề quy hoạch 13/08/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ.

Đề xuất sửa đổi quy định về quy hoạch trong Luật Đất đai 13/08/2018

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý của nhân dân, có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Sửa quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 13/08/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

Yêu cầu Bộ GDĐT rà soát, tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập 13/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và yêu cầu Bộ GD-ĐT rà soát, sắp xếp lại các đơn vị.

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 10/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đề xuất thí điểm về bệnh án điện tử 10/08/2018

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thí điểm về bệnh án điện tử.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 10/08/2018

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đề nghị sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng 09/08/2018

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bãi bỏ một số văn bản trong lĩnh vực y tế 09/08/2018

Thủ tướng ký quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo