Sửa đổi quy định quản lý Người giữ chức vụ tại doanh nghiệp Bộ Quốc phòng 15/08/2018

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 105/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 147/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý Người giữ chức...

Đề xuất hỗ trợ tới 100 triệu đồng trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa, thể thao xã 15/08/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn...

Hoàn thiện Đề án hỗ trợ thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới 15/08/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Đề án...

Hướng dẫn áp dụng BLHS về tội mua bán người 15/08/2018

Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Đề xuất các phương án phân lại vùng kinh tế trên cả nước 14/08/2018

Chuẩn bị cho Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ 1/1/2019), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các phương án phân lại vùng kinh tế trên cả nước.

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường 14/08/2018

Tổng cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các...

Đề xuất biểu khung giá một số dịch vụ tại cảng biển 14/08/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 14/08/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Thủ tướng ban hành Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn 14/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 13/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo