Hỗ trợ trồng rừng tới 10 triệu đồng/ha 22/05/2018

Đây là quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng...

Hàng tạm nhập, tái xuất phải chịu sự giám sát cho tới khi tái xuất ra khỏi Việt Nam 22/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, trong đó quy định cụ thể về tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Danh mục chất ma túy và tiền chất 22/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Bổ sung quy định bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa 21/05/2018

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường. Theo đó, người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản...

Định giá tài sản, giám định thiệt hại trong trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 21/05/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể việc định giá tài sản, giám định thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Nghị...

Hướng dẫn xác định mức hoàn trả tiền bồi thường của người thi hành công vụ 21/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 21/05/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2018/NĐ-CP trong đó quy định chi tiết việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 21/05/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ...

Đề xuất 88 công việc cấm sử dụng người chưa thành niên 21/05/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

Sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử 18/05/2018

Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ TT&TT nghiên cứu, rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử để phù hợp với môi trường kinh tế số và xây dựng Chính phủ điện tử.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo