Quy định lực lượng tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam 18/02/2019

Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư 15/2019/TT-BQP quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam.

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 18/02/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó quy định điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Bổ sung 67 giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam 18/02/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp 18/02/2019

UBND thành phố vừa ban hành quy định hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực kể từ ngày 11-2-2019.

Từ 20/3, miễn nhiều loại thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ 15/02/2019

Kể từ ngày 20/3, Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ chính thức có hiệu lực, với ratas nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu...

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước 15/02/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 15/02/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025".

Bộ Tài chính lại đề xuất sửa Luật thuế, giảm giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nội 15/02/2019

Bộ Tài chính đề cập tới đề xuất sửa Luật thuế theo hướng "giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra trừ đi...

Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt 14/02/2019

Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...

Quy trình trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư 14/02/2019

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo