Đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế 11/12/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 11/12/2018

Bộ Công an đang soạn thảo dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành thể chất, tinh thần học sinh 10/12/2018

Trong thời gian vừa qua, ở một số địa phương để xảy ra các vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, có hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo,...

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện 10/12/2018

Bộ Nội vụ vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù 07/12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025 07/12/2018

Thủ tướng Chính phủ vừacó Quyết định 1677/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.

Đề xuất bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu 07/12/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong QĐND 07/12/2018

Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư số 165/2018/TT-BQP quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch 06/12/2018

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 06/12/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo