Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 12/10/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Đề xuất về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần 12/10/2018

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Đề xuất kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước 12/10/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Quy định mới về đấu giá hàng dự trữ quốc gia 12/10/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

Mới: Trường hợp được tạm dừng cưỡng chế thuế 11/10/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11.

Điều kiện cấp GCN hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 11/10/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương...

Thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 11/10/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với nhà chung cư 11/10/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Bổ sung kinh phí thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số 10/10/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1313/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

Bổ sung quy định hình thức bảo trì công trình hàng hải do Nhà nước đầu tư 10/10/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải. Trong đó,...

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo