Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bị phạt tới 1 tỷ đồng 20/05/2019

Đây là quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản vừa được Chính phủ ban hành.

Quy định hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường 20/05/2019

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.

Thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng 20/05/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

Cấm lợi dụng hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi, xâm phạm lợi ích Nhà nước 20/05/2019

Đây là nội dung tại dự thảo Nghị định quy định về hoạt động thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam soạn thảo thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự thảo đề án Chuyển đổi số quốc gia 17/05/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Chuyển đổi số quốc gia” nhằm thực hiện chuyển đổi bứt phá để hướng tới một Việt Nam số (Digital Việt Nam), trong...

Đối tượng khai thác khoáng sản phải lập phương án cải thiện môi trường 17/05/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cải thiện chất lượng môi trường đã được

Sửa quy định về hoạt động thanh tra ngành Công Thương 17/05/2019

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương.

Quy định việc lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử 17/05/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Hướng dẫn khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công 16/05/2019

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 24/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Đề xuất xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy 16/05/2019

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo