Phạt từ 7 - 10 triệu đồng nếu chủ nhà trọ thu tiền điện sai quy định 23/05/2018

Thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương, trong thời gian qua các công ty Điện lực đã phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, TP định kỳ tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra giá bán...

Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh 23/05/2018

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện gồm: Danh mục hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều...

Đề xuất về trách nhiệm bồi thường của người quản lý DNNN 23/05/2018

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng 23/05/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Đà Nẵng bỏ nhiều quy định về tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 22/05/2018

Theo Quyết định 421/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, kỳ tuyển sinh các cấp lần này, Đà Nẵng đã bỏ nhiều quy định so với tuyển sinh năm học 2017-2018, trong đó có việc bỏ các nội...

Quản lý tài sản hình thành từ thực hiện nhiệm vụ KHCN 22/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Tăng lương cơ sở lên mức 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1/7 tới 22/05/2018

Yêu cầu chung xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 22/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Tổ chức, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ trên tàu 22/05/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu trên mạng đường sắt quốc gia.

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ 22/05/2018

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo