Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 6/2019 19/07/2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 6/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính...

Bổ sung điều kiện điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp 19/07/2019

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Đề xuất hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động 19/07/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt...

Đề xuất về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân 18/07/2019

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 5,1 – 5,7% 18/07/2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất tăng mức lương tối thiểu từ...

Đề xuất mới về quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia 18/07/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia thay thế Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam 17/07/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ 17/07/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó quy định rõ về miễn, giảm thuế.

Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi 17/07/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/07/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (gọi...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo